haz

[Alm. Lust] [Fr. plaisir] [İng. pleasure] [Yun. hedone]

1– Duygunun, içinde bulunduğu durum bakımından temel niteliklerinden biri; acının karşıtı olarak hoşlanma, tad alma.

2– İstek duyulan bir şeyi elde etmeden doğan hoşnutluk duygusu.

3– Bir şeyden duyusal ya da tinsel sevinç duyma, bkz. hazcılık.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....