Hegelcilik

[Alm. Hegelianismus] [Fr. hegelianisme] [ing. Hegelianism]

1– Hegel ve ona bağlı olanların oluşturduğu, özellikle “salt idealizm” ve “eytişimsel yöntem” anlayışlarıyla belirlenen felsefe akımı, bkz. eytişim

2– Hegelci Okul: 1830-40 yılları arasında Almanya’da en yaygın olan felsefe okulu Hegelci okuldu. Bu da Hegel felsefesinin kapalı, mantıksal bir dizge oluşundan, yönteminin ve ilkelerinin türlü dallara uygulanabilmesinden ileri geliyordu. Hegel’in ölümünden hemen sonra Hegelci okul türlü yönlere ayrılmış; özellikle He- gel’in din ve siyasa sorunlarında kesin bir tutumu olmayışı okulun ikiye ayrılmasına, Sağ Hegelcilerle Sol Hegelcilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Tutucu-Hıristiyan sağ kanadın savunucuları: Gabler Hinrich vb. olmuştur.
Sol kanadın savunucuları: Richter, Rüge, (son döneminde) Bruno Bauer, Strauss, Feuerbach, Marx’tir. Bu kanat Strauss ve Feuerbach’la sonunda özdekçi akımla birleşmiş; Marx ve Engels’le birlikte Hegelcilik — tarihsel özdekçiliğin temel öğelerinden biri olmuştur.

3– Hegel düşüncesini 20. yüzyılda eytişimsel yöntem açısından yeniden ele alan akım.

// Bu akım genellikle “Yeni Hegelcilik” olarak adlandırılır; yalnız Almanya’da değil, özellikle Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda, iskendinavya, Amerika ve Rusya’da da yaygınlık kazanmıştır. Bugün Hegel’in “tinin görüngübilim (Phänomenelogie des Geistes) genç Marx’in felsefe çalışmalarıyla birlikte düşünce yaşamında önemli bir rol oynuyor. Almanya dışında özellikle Fransa ve İtalya’da bugün Hegel-Marx sorunu ön- sırada görünüyor.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE...