hiçlik

[Alm. Nichts] [Fr. néant] [ing. non-being] [Lat. non ens) [es. t. adem]

1– Yadsıma sonucu, gerçekteki belirlenimlerin, özelliklerin, durumların ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var olmayışı (göreli hiçlik).

2– Varlığın eksikliği, olmayışı, yokluğu (salt hiçlik).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....