hiyerarşi

[Alm. Hierarchie] [Fr. hiérarchie] [İng. hierarchy] [Yun. hierarkhia: hieros = kutsal, arkhe = egemenlik, güç, erk] [es. t. silsile- i meratip, hiyerarşi]

1- (Kök anlamında) Kutsal sayılan kişilerin egemenliği; bu egemenliğin taşıyıcıları (rahipler) arasındaki düzen. II Bu sıralamada, bir basamakta yer alan öğelerin önemiyle sayısı ters orantılıdır.

2- Öğelerin önemine göre yapılan sıralama; aşamalar, basamaklar zinciri. (Ör. Bilimlerin, değerlerin aşama düzeni).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....