içeriksel değerler ahlakı

[Alm. materiale Wertethik]

Kant’ın biçimsel ahlak felsefesine karşı M. Scheler ve N. Hartmann’ın geliştirdiği ahlak değerlerinin içerikçe belirlenmiş olduğunu öne süren öğreti.

// Kant’a göre içerikçe belirlenmiş değer, salt iyi olamazdı; oysa Scheler ve Hartmann’a göre, değerlerin içeriğinin belirlenmiş olması, onların saltıklığını ortadan kaldırmaz.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....