içinde bulunma

[Alm. Inklusion, Einschliessung] [Fr., İng. inclusion] [Lat. includere = içinde bulunmak] [es. t. dahil bulunma]

Belli bir nedenin belli bir sonucu içinde bulundurması. Cinsle tür arasındaki bağıntı. (Karşıtı: dışında bırakma, dışında tutma = exclusio)

Bkz. tekelci yargılar.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....