içkin

[Alm., Fr., İng. immanent] [Lat. immanens = içinde kalarak, içinde olarak < in = içinde; manere = kalmak- transiens (aşkın) = bir şeyin ötesine geçerek, “aşarak”ın karşıtı] [es. t. mündemiç]

 

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE