içrek

[Alm. esoterisch] [Fr. ésotérique] [ing. esoteric] [Yun. eso = içerde, içte] [es. t. batini]

1– Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti vb.)

2– Özellikle eski Yunan okullarında, yalnız okul içinde, okulun kendi öğrencileriyle sürdürülen, kapalı, gizli öğretim biçimi.

Karşıtı bkz. dışrak.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....