içrekçiler

[Alm. Esoteriker] [Fr. ésotériques] [Yun. esoterikoses. t. batıniye]

Eski Yunan felsefesinde bir öğretinin içine . değin sokulmuş, derinine inmiş olan, gizemlerini bilen kişiler, karşıtı bkz. dışrakçılar.

// İçrekçi, dışrakçı kavramları, gizemler dininden çıkmıştır; bu dinde, son gizleri bilenlerle onların dışında kalan baş- langıçtakiler arasındaki karşıtlığı belirtir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....