idea

[Alm. Idee] [Fr. idée] [ing. idea] [Yun. ideaes. t. fikir, misal]

1– (Platon’da) Değişmez öz, şeylerin ilkörneği. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan; duyularla değil, yalnızca tinsel olarak anımsama yoluyla kavranabilen, duyularla yalnızca görüngüleri (gölgeleri) algılanabilen asıl gerçeklik.

2– (Aristoteles’te) Görüngülerin değişkenliği içinde bir ve aynı olarak kavranan; tek tek nesnelerin özü olan şey. Nesnelerin biçimlendirici ilkesi (entelekheia) olan ideaların görüngüler dünyası dışında bir varlıkları yoktur, bunlar duyu dünyasının içinde yer alırlar. Aristoteles’te idea, öz kavramı, tümel kavram anlamına da gelir.

3– (Augustinus ve Hıristiyan ortaçağında) Tanrının, dünya için örnek olacak yaratıcı düşüncesi.

4– (Stoa’da, adcılarda, yeniçağ Fransız ve İngiliz felsefesinde- Descartes, Locke, Hume, Berkeley-) Bilinç içeriği, tasarım, düşünce.

5– (Kant’ta) Deneyi aşan us kavramı; düzenleyici ilke olarak koşulsuz olan; gerçeklik dünyasında karşılığı olmayan, duyularda kendisine karşılık olan bir şeyin verilmediği zorunlu bir us kavramı:

a. Bizi duyulur dünyanın üzerine çıkaran şey olarak, yüksek düşünce; erişilmesi gereken şey;
b. Hiç bir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, hep yalnızca ülkü, yanızca gereklilik, yalnızca erişilmesi istenen erek olarak kalan.

6– (Fichte, Schelling. Hegel ve Ranke’de) Tarihsel etken:

a. insanda ancak bilinçle ortaya çıkan tinsel güç ve yönelim. Bu anlamda bir çağın, bir tarihsel olayın temel ilkesi,
b. Belli bir tarihsel sürecin somut ereği, aynı zamanda görevi,
c. (Hegel’de) Eytişimsel süreç içinde kendini açan, din, sanat ve felsefede dile gelen düşünce. // — Tarihsel özdekçilik, Hegel’le karşıtlık içinde, ideayı ekonomik ilişkilere bağlı görür. Tarihin gidişini belirleyen düşünce değildir bu görüşe göre, tam tersine ideaları belirleyen alt yapıdır (Marx); oysa idealist tarih anlayışı, tarihsel olayların itici gücünü düşüncelerde arar (Ranke).

7– (Husserl’de, Platonla bağlantı içinde) Öz görüsünde verilmiş olan salt öz.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....