ideleştirme

[Alm. Ideation-ldeeierung] [Fr. idéation] [İng. ideation] [es. t. tefkir]

İdeaların, tasarımların, kavramların oluşumu. 

Görüngübilimde: Öz görüsü, özü görüleme. İdea olarak bir şeyin salt özünün dolaysız kavranması, görülenmesi; buna “ideleştiren soyutlama” da denir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....