idola

[Alm. Idol] [Fr. idole] [İng. idol] [Lat. idola] [Yun. eidolon] [es. t. sanem]

Put, imge, kuruntu. (Felsefede) F. Bacon’ın “Yeni Organum” unda kullandığı kavram. İnsanın doğasında yerleşik olan ya da sonradan kazanılmış olan ve gerçek bilgiyi engelleyen önyargılar. (Ör, idola fori = çarşı idolleri, kamusal ve toplumsal yaşamın belirlediği önyargılardır; bunların kaynağı da dildir. Geçmiş çağların dilde kalıplaşan görüşleri bizim için birer önyargı olmuşlardır.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....