ikilem

[Alm. Dilemma] [Fr. dilemme] [ing., Yun. dilemma] [es. t. kıyas-ı mukassim]

1– (Mantıkta) Karşıdakinin iki yandan kıstırılması: A olunca B ve C nin de olması zorunludur, ama ne B ne de C vardır, öyleyse A yoktur.

2– (Genel olarak, “kıskaç”, “kıstırma” anlamında) Her iki durumda da doğru hareket edemeyeceğim iki olanak karşısında bulunup, bunlardan birini yapmaya, istemediğim halde beni zorlayan durum.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....