ileri sürme

[Alm. Behauptung] [Fr., İng. assertion] [Lat. assertioes. t. iddia]

Bir önermenin doğru olduğunu bildiren düşünme edimi. Tanıtlaması ya da kanıtı birlikte verilmemiş olan, ama sonradan tanıtlanabilecek olan bir önermenin geçerliliğini öne sürme. Bu önerme olumlu bir yargı da olabilir, olumsuz bir yargı da.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....