ılımlı apriorizm

[İng. moderate aphorism; Fr. aprorisme modéré]

Bilgide aklın katkısını temele almakla, bilgideki en önemli öğenin aklın deneyden bağımsız faaliyeti olduğunu öne sürmekle birlikte, deneyimin rolünü de yadsımayan görüş. Deney yoluyla temellenmeyen, deneye bağlı olarak haklı kılmamayan sentetik a priori önermelerin varolduğunu ve gerçek bilginin bu tür önermelerden oluştuğunu savunan bilgi anlayuş.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....