ılımlı empirizm

[İng. moderate empiricism; Fr. emprisme modéré]

Bilginin kaynağında deneyimin olduğunu öne sürmekle birlikte, matematiğin aksiyomlarının bile deneyime dayanan iddialar olduğunu savunan radikal empirizmden, kendilerine mantık ve matematikte bir yer bulan a priori, yani deneyime dayanmayan kavram, sav, iddia ve önermelerin varolduğuna inanmak bakımından farklılık gösteren empirizm türü.

Radikal empiristlerin formel kavramları deneysel olarak yorumlama çabalarının beyhudeliğini gören ılımlı empirizm, özellikle matematikteki formel kavramların a priori kavramlar olduğunu, fakat Tanrı, töz, neden gibi kavramların a priori olamayacağını öne sürer. Başka bir deyişle, matematiğin deneyimden gelecek desteğe gerek duymayan a priori bir disiplin olduğunu belirtirler. Saf matematik, terimleri empirik bir anlama sahip olmadığı için, iddialarının bir zaman gelip de deney tarafından çürütüleceğinden çekinmesi gerekmeyen, rasyonel bir disiplindir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....