ilineksel

[Alm. akzidentell] [Fr. accidentel] [İng. accidental] [es. t. arazi]

1– Değişen, raslantısal olan, ilinekle ilgili olan, özle ilgili olmayan. Karşıtı: özle ilgili = essentiel.

2– (Bir şeye) Bağlı olan, bağımsız olmayan. Karşıtı: tözle ilgili = substantiell.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....