ilkel

[Alm. primitiv] [Fr. primitif] [ing. primitive] [Lat. primitivus < primus – ilk] [es. t. iptidai]

1– Zaman bakımından en eski olan, ilk olan.

2– Gelişmesinin başında bulunan; daha gelişmemiş olan.

3– (Estetikte) Yalın, salt bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....