ilkörnek

[Alm. Archetyp] [Fr. archétype] [İng. archetyp] [Yun. arkhé- typos] [es. t. enmuzec-i evvel]

Her şeyin ona göre yapıldığı düşünülen temel ilke.

Mundus archetypus: Gerçeklik dünyasında her şeyin kendilerine göre biçimlendiği idealar, ilk örnekler dünyası.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....