imge

[Alm. Bild, Vorstellung] [Fr., ing. image] [es. t. hayal]

Bir nesneyi doğrudan doğruya yeniden tanıtmaya yarayacak bir biçimde göz önüne seren şey, duyu organları ile algılanmış olan bir şeyin somut ya da düşüncel kopyası.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....