imgelem

[Alm. Einbildungskraft] [Fr., ing. imagination] [Lat. imaginatio] [Yun. phantasia] [es. t. muhayyile]

1– Bir nesneyi, o nesne (karşımızda) olmaksızın tasarımlama yetisi.

// İmgelem:

a. Yaratıcı olabilir, tasarımı kendisi yaratır,
b. Yansıtıcı olabilir, anlıkta önceden bulunan tasarımları anımsar.

2– (Kant’ta) Görü ile düşünme, duyarlık ile anlık arasındaki gerçek aracı; görüdeki çokluğu bir tasarım du rumuna getiren, böylelikle de her bilgiyi olanaklı kılan önsel koşul.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....