indirgeme

[Alm. Reduktion] [Fr. réduction] [İng. reduction] [Lat. reductio] [es. t. irca]

Geri götürme.

1– (Mantıkta), İkinci, üçüncü ya da dördüncü tasım figürlerinden birinin (Baroco ve Bocardo) birinci figürün dört kipinden birine (Barbara, Celarent, Darii, Ferio) geri götürülmesi.

2– Görüngübilim yöntemi, bkz. görüngübilim.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....