insaniçincilik

[Alm. Anthropozentrismus] [Fr. anthropocentrisme] [İng. anthropocentrism] [Yun. anthropos-khentron] [es. t. li-l-beşeriye]

İnsanı dünyanın ve dünyadaki olayların özeği yapan ve her şeyi insana bağlayan görüş.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....