irade

[Alm. Wille] [Fr. volonté] [ing. will] [Lat. voluntases. t. irade]

1– İtici güç: Yapabilme gücü; özgürlüğünü içinde bulunduran isteme.

2– Bilinç yetisi: insanın tasarımları ve görüşleri üzerinde bilinçli bir düşünüp taşınma ile, seçerek ve tavır alarak eyleme karar verme yeteneği.

3– Duygu ve eğilimlere değil, usa dayalı isteme; usa uygun bir erek ve amaç koyma yeteneği; isteme ve eylemleri usla belirleme gücü.

4– istenilmiş olanı gerçekleştirmeye karar verme ve yerine getirme gücü.

5– Yaşamın özgür, ussal bir özle kendini bilinçli olarak gerçekleştirmesi.

Yazar : Aliye KOVANLIKAYA (Galatasaray Üniversitesi)