İreneos

126 yılında doğup, 202 yılında din şehitliği mertebesine yükselmiş olan Hristiyan apolojisti.

Gnostikler için kaleme aldığı Sapkınlara Karşı adlı eserinde, varolan herşeyi yaratmış olan tek bir Tanrı'nın var olduğunu, gökyüzü ve yeryüzünün tek bir Yaratıcısının bulunduğunu öne süren Aziz İreneos, Tanrı'nın varoluşunu kanıtlarken, düzen ve amaç kanıtından başka, ortak onay kanıtından yararlanmıştır.

Ortaçağ felsefesini meydana getiren kimi konuları ilk kez olarak ortaya koyan Aziz İreneos, yaratma konusunu ele alan ilk Kilise babasıdır. Buna göre, Tanrı, dünyayı, gnostiklerin Anaksagoras, Empedokles, Platon ve Aristoteles gibi Yunan düşünürlerinden hareketle iddia ettikleri gibi, ezelî olan maddeye şekil vermek suretiyle değil de, hiçten yaratmıştır. Dahası, Tanrı dünyayı zorunlulukla değil de, özgürce yaratmıştır; evren, iyiden ve iyilik amacıyla çıkmıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....