İskoçya Okulu

[Alm. Schottishe Schule] [Fr. école écossaise] [ing. Scottish philosophy] [es. t. İskoçya Mektebi]

Felsefesini — ortak duyunun verilerine dayandıran, insan sağduyusunun gerçekliği doğrudan doğruya bilebileceğini kabul eden, 18. yüzyılda İskoç filozofu Reid’in kurduğu felsefe okulu. Bu okul, “sokaktaki adam’ın gerçekçi inançlarına dayalı bir bilgi kuramı (common sense realism) geliştirmiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....