iyimserlik

[Alm. Optimismus] [Fr. optimisme] [İng. optimism] [es. t. nikbinlik]

1– (Genellikle) Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü.

2– (Antik ve skolastik felsefede) Her var olanın değeri olduğunu, her kötünün bir eksiklik olduğunu kabul eden öğreti.

3– (Leibniz’de) Bu dünyanın olabilecek bütün dünyaların en iyisi olduğunu öne süren görüş.

4-(Hegel’de) Gerçekliğin usla düzenlenmiş ve usla yönetilmekte olduğunu savunan görüş.

5– (Rousseau’da) insanın doğadan iyi olduğu görüşü.

6– İnsanlığın doğal bir ilerlemesine, bütün durum ve koşulların iyiye doğru gideceğine inanan öğretiler.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....