izlenimcilik

[Alm. Impressionismus] [Fr. impressionisme] [İng. impressionism]

1– (Felsefede) Yalnızca duyu izlenimlerini ve duyumları gerçek olarak kabul eden bilgi öğretisi.

2– (Sanatta) izlenimci denilen sanatçı, yazar ve eleştirmenlerin kuram ve yöntemi; izlenimciler soyut kurallara ve uzun uzun düşünmeye başvurmadan, doğrudan doğruya izlenimlerine dayanarak yol aldıklarını ileri sürerler.

3– (Resim sanatında) Fransız sanatçılarının kurduğu bir akım: Gerçeklikten doğrudan doğruya alınan kişisel izlenimleri, dolaysız olarak yan sıtmaya çalışan resim sanatı. Sonradan başka sanat dallarına da geçmiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....