kanıt

[Alm. Argument] [Fr., ing. argument] [Lat. argumentum, arguere = göstermek, tanıtlamak, açıklamak] [es. t. delil]

Tanıtlamanın temeli, bir tanıtlamanın dayandığı önerme; bir anlatımın doğru ya da yanlışlığının temelini ortaya koymada dayanılan önerme.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....