kanon

[Alm. Kanon] [Fr., İng. canon] [Yun. kanon] [es. t. kanun, kaide]

Belli bir alanda geçerli olan kural ve ilkelerin toplamı.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....