karakter

[Alm. Charakter] [Fr. caractère] [ing. character] [Yun. kharak- ter = oyulmuş, çizilmiş, kalıpla basılmış < kharassein = yarmak, oymak, çizmek] [es. t. seciye, hasisa]

1– (Genel anlamda) Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti; bireyin davranış biçimlerinin bütününü belirleyen ana özellik.

2– (Ahlak felsefesinde) Kişinin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve eylemlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....

  • Ayrıca Bakınız