karar

[Alm. Entscheidung] [Fr. décision] [ing. decision]

1– Aralarında bir seçme yapma zorunluluğu olan olanaklardan birini seçme edimi ve bu edimin sonucu.

2– Kişinin, yaşamın önemli ayrıç noktalarında içine düştüğü gerilim ve bunun sonucu yapılan seçme.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....