karşılıklıoluş

[Alm. Wechselseitigkeit] [Fr. réciprocité] [İng. reciprocity] [Lat. reciprocus = aynı yoldan dönen] [es. t. mütekabiliyet]

1– Karşılıklı olma durumu.

2– (Kant’ta) Bağıntı kategorilerinden biri: topluluk kategorisi; eyleyenle edilgin olan arasındaki iki yönlü etki-tepki ilişkisi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....