karşıt

[Alm. konträr] [Fr. contraire] [İng. contrary] [Lat. contrarius] [es. t. zıt]

1– Birbirlerinin biçimsel (çelişik) olarak değil, içerikçe karşısına konmuş (kavramlar). (Ör. Ak-kara, doğru-yanlış karşıt kavramlardır; oysa ak’ın çelişiği ak-olmayan’dır.)

2– Öznesi ve yüklemi aynı olan, ama biri olumlu öteki olumsuz olan iki tümel önermenin birbiri karşısındaki durumu. (Ör. “Bütün insanlar ölümlüdür.” “Hiç bir insan ölümlü değildir.” Olumsuzluk yükleminin içinde de dile getirilebilir: “Bütün insanlar ölümsüzdür.” gibi.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....