katharsis

[Alm. Katharsis] [Fr.İng. catharsis] [Yun. katharsis]

1- Ruhun tutkulardan temizlenmesi. (Ör. Platon, ölümü ruhun bir arınması olarak anlar; ölüm, ruhun bedenden kurtulması, bedensel tutkulardan arınması, temizlenmesidir.)

2- (Aristoteles'te) Sanat yoluyla duyguların arınması.

// Sanat aracılığıyla insanın duyguları uyarılarak ruhun bunlardan temizlenmesine varılacaktır; özellikle ağlatı (tragedia), acıma ve korku duyguları uyandırıp insanı etkileyerek arınmayı sağlar.

Yazar : Yazılıyor...Saadet YEDİC (Kırklareli Üniversitesi)