Kautsky, Karl

1854-1938 yılları arasında yaşamış olan ünlü Avusturyalı demokratik sosyalist teorisyen.

Sosyalizm yolunda demokrasiye sımsıkı sarılan Kautsky, ihtilalci komünizme yönelik şiddetli eleştirileriyle ün kazanınıştır. Ona göre, demokrasi burjuva egemenliği ve hegemonyasının bir şekli değildir. Burjuvazi aslında mülkiyet koşuluna bağlı sınırlı bir oy hakkına inandığı için, evrensel oy hakkının uygulanır hâle gelmesi, Kautsky'nin gözünde, işçi sınıfının başarısıdır. Onun güzünde demokrasi evrensel oy hakkıyla, sınıf mücadelesini sille tokat savaştan bir zekâ savaşına dönüştürme yöntemidir. Demokrasi, daha yüksek bir yaşam tarzının kendisiyle gerçekleştirilebileceği tek ve yegâne yöntemdir ve sosyalizmin ilân ettiği şey medenileşmiş insanların haklarıdır. Onun sosyalizme, ve sosyalizm hedefine varmak için demokrasiye olan inancını pekiştiren başka bir etken de, Nazi deneyimi olmuştur. Kautsy nazizm benzeri rejimleri yıkmak için ihtilalci yöntemlerin kullanılabileceğini kabul etmekle birlikte, anayasal yönetimin bir kez kurulmasından sonra, sosyalizm yolunda yalnızca ve tamamen demokratik araçların kullanılacağına inanır.

Kautsky, komünizme yönelik eleştirisi söz konusu olduğunda, komünist partileri, siyasî değil de, askerî teşkilâtlara benzetir. Bu tür partiler kendi liderlerini ve sloganlarını seçmez, bunun yerine liderlerini üstlerinden alırlar. Komünizmi yalan ve aldatmacaya dayalı bir 'köle ekonomisi' sistemi olarak görürken, komünist diktatörlüğün, varolduğu sürece, modern işçi sınıfının kurtuluş mücadelesi için ciddî bir tehdit ve büyük bir tahribat oluşturduğunu savunur.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....