kavramcılık

[Alm. Konzeptualismus] [Fr. conceptualisme] [ing. conceptualism] [es. t. mefhumiye]

Ortaçağın son dönemindeki adcılık çığırı. Tümellerin kendi başına varlıkları olmadığını, bunların düşüncel varlıklar olarak yalnızca bilinç tasarımları olduğunu öne süren öğreti.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....