kavranılamazlık

[Yun. akatalepsia]

Doğrunun ölçüsü olmadığını ileri süren kuşkucu görüşün sonucu olan durum. Bir sorunun çözümünü araştırmanın ilkece gerekli görülmemesi durumu.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....