kavrayış

[Alm. Apprehension] [Fr. appréhension] [ing. apprehension] [Lat. apprehensio] [es. t. fikr-i iptidai, tasavvur-ı sazec]

1– Bir algı içeriğinin doğrudan doğruya kavranması.

2– (Kant’ta) Algı türlerinin bir tasarım olarak birleşmesi, salt görüde bir araya konması.

Yazar : Yazılıyor...Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)