kendinde şey

[Alm. Ding an sich] [Fr. chose en soi] [ing. thing in itself] [es. t. bizatihi şey]

Bilen özneden, bilinçten bağımsız olarak kendi başına var olan, deneyin ötesinde bulunan şey. Bu anlamda:

1– (Aristoteles’te ve skolastik felsefede) — Tözle eşanlamlı.

2– (Kant’ta) — Noumenon’la eşanlamlı, düşünceden bağımsız olarak var olan. Bize verilmiş olan, şeyin yalnızca görünüşüdür, kendinde şey bilinemez kalır.

3– (Hegel’de) Eytişimsel sürecin açılmamış olan temel aşaması.

4– (Görüngübilimde) Düşüncenin, bilincin bağlılaşık kavramı. Bilinç her zaman, bir şeyin bilincidir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....