kesinlik

[Alm. Gewissheit] [Fr. certitude] [ing. certainty, certitude] [Lat. certitudo] [es. t. yakin, mevsukiyet]

Bir bilginin, bir kanının kuşkuya düşmeden onaylanması durumu.
Bu anlamda:

1– (Öznel kesinlik) Düşüncenin hiç bir yanılma kaygısı olmadan bir kanıya katılması durumu. Burada kişisel bir kanı olarak (ahlaksal ve dinsel) inancın kesinliği söz konusudur. Bu tür kesinlik nesnel güvenceden yoksundur, bunu gerekli görmez de.

2– (Nesnel kesinlik) Bir bilginin, bilgi temelleri ve konu üzerindeki nesnel görüşlere dayanan güvenilirliği geçerliği.

Nesnel kesinlik
          a. dolaylı bir yolla (belgeler ya da çıkarımlar) sağlanabilir —tarihte ve mantıkta olduğu gibi—,
          b. dolayısız bir yolla, algılara, yaşantılara dayanarak sağlanabilir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....