kılgılı

[Alm. praktisch] [Fr. pratique] [ing. practical] [Yun. praktikoses. t. ameli]

1– Eyleme ilişkin. (Ör. Kuramsal felsefeye karşıt olarak kılgılı felsefe). Karşıtı bkz. kuramsal.

2– Eylemde denenen, eylemde yaşanan.

3– Gerçeklere uyan.

4– Ereğe uygun, kullanışlı.

5– (Kant’ta): “Özgürlüğün olanaklı kıldığı her şey.”

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....