kip

[Alm. Modus] [Fr. mode] [ing. mode, mood] [Lat. modus = ölçü, kural] [es. t. cihet, hal, tavır]

(Klasik mantıkta) Tasımın çıkarım kuralları. // Her tasım belli bir kipe göre kurulmuştur ve tasımın kipi ile figürü arasında bir ilgi vardır. 4 tasım figüründe toplam olarak 19 tasım kipi vardır: barbara, celarent vb.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....