kiplik

[Alm. Modalität] [Fr. modalité] [ing. modality] [Lat. modus = kip] [es. t. müveccehiyet]

Varlığın ya da olayların varoluş biçimi, tarzı; bir şeyin nasıl var olduğu, nasıl olup bittiği, ya da nasıl düşünüldüğünün türlü biçimleri. // Kiplik kategorileri: Olanak, gerçeklik, zorunluluktur; buna karşılık olan yargılar da: belkili (problematik), yalın (assertorik), zorunlu (apodiktik) yargılardır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....