kişi

[Alm. Person] [Fr.personne] [ing. person] [Lat. Persona = tiyatroda oyuncunun oyunu gereği yüzüne taktığı maske; sonradan oyuncunun üzerine aldığı rol, daha sonra da insanın öz niteliği, öz çizgileri anlamını almış.] [es. t. şahıs]

1– (Skolastik felsefede klasik tanımını Boethius vermiştir): Ussal varlığın bölünmez tözü.

2– (Görüngü bilimde) Tinsel edimler özeği (M. Scheler).

3– Oluşumunu özgürlüğe dayatan, kendini kendisi kuran bireysel öz.

4– Yaşamın gidişi içinde tek beni kuran birlik.

5– Kendini “sen”in karşısında bir “ben” olarak yaşayan öz; ya da bir “sen” olarak “ben”in karşısına çıkabilen öz.

6– Başkalarına olan davranışlarında ortaya çıkan ben (Jung).

ahlaksal kişi: Sorumluluğu ve hesap verme yeteneği olan ben.
tüzel kişi: Doğal kişi olmaksızın, hak ve ödevlerin bağımsız taşıyıcısı sayılan kişi (yasalara göre kurulmuş birlikler, dernekler, ortaklıklar, kamusal örgütler).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....