kısır döngü

[Alm. Zirkelbeweis]]Fr. cercle vicieux] [Lat. circulus vitiosus] [es. t. devr-i bâtıl, fasit daire]

Ancak A ile tanıtlanabilen ya da tanımlanabilen B ile yeniden A’yı tanıtlamaya ya da tanımlamaya girişme biçimindeki mantıksal yanılgı. (Ör. A doğru söylüyor, çünkü doğru sözlüdür: A doğru sözlüdür, çünkü doğru söylüyor.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....