kişiselcilik

[Alm. Personalismus] [Fr. personnalisme] [İng. personalism] [es. t. şahsiye mezhebi]

1- Kişiyi en yüksek evren ilkesi olarak gören fizikötesi öğreti.

2- Kişisel bir Tanrıya inanma. Karşıtı bkz. tümtanrıcılık.

3- İnsanın temel belirlenimini, özne-nesne karşıtlığında değil, ben-sen bağlantısında arayan öğretiler.

4- Yaşamın ve tarihsel gelişmenin anlamını ve en yüksek değerini kişiliğin oluşmasında gören ahlak ve tarih felsefesi görüşleri.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....