köktencilik

[Alm. Radikalismus] [Fr. radicalisme] [ing. radicalism] [es. t. cezriye]

I.)   1– Ele aldığı konunun son nedenlerine, köklerine dek inen düşünme biçimi.

2– Yaşama biçimlerini, yaşama ilişkilerini eleştirip kökten değiştirme eğiliminde sonuna dek giden görüş.

3– Bir gerçeği ya da bir düşünceyi, hiç bir ödün vermeden, yalnızca belli bir ilkeye bağlı kalarak sonuna dek sürdürme tutumu.

II.) Felsefi köktencilik (İngiliz ve Fransız dillerinde): Bentham, J. Mill ve J. S. Mill gibi bir İngiliz filozoflar öbeğinin siyasa, ekonomi ve felsefe öğretileri; başlıca ilkeleri: ekonomik erkincilik (serbest ticaret), bireyselcilik (individualizm), usçuluk (rasyonalizm), yararcılık (ütilitarizm).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....