komünizm

[Alm. Kommunismus] [Fr. communisme] [İng. communism] [Lat. communis = ortak]

1– Bütün insanların eşitliği ve eşit haklılığı ilkesine dayanan; gelecekte, sınıfsız bir toplumda, eşit yaşama koşulları içinde “herkese gereksinmesine göre” ilkesini gerçekleştirmeyi erek olarak koyan toplum öğretisi.

2– (Marksçılıkta): Özel mülkiyetin kaldırılması, üretim araçları ve ürünlerde ortaklık, sınıfların ortadan kalkması yoluyla sağlanan ekonomik, siyasal ve toplumsal eşitlik. bkz. tarihsel özdekçilikMarksçılıközdekçilik.

Yazar : Yazılıyor...Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)