koşul

[Alm. Bedingung] [Fr., İng. condition] [Lat. conditio] [es. t. şart]

1– Bir başka şeyin kendisine bağlı olduğu, bir başka şeyi olanaklı kılan şey.

2– Belli bir nedensel bağlantıda etkinin ortaya çıkmasını sağlayan etken. (Aynı nedenler aynı koşullar altında aynı etkileri yaparlar.) // Nedenden ayrımı şudur: Neden etkiyi yaratan şeydir, koşulsa etkinin ortaya çıkışının nedeni değildir, etkiyi yaratmaz, ama nedenin etkiyi yaratmasını sağlar.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....